NHG Audit

NHG Audit

Onze praktijk heeft de audit van het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) goed doorstaan. Op 4 januari 2024 is het kwaliteitskeurmerk toegekend door de NPA.

Geneeskundige verklaring

Geneeskundige verklaring

Regelmatig krijgen we vragen om een geneeskundige verklaring of wel doktersverklaring . Volgens de regels van de beroepsorganisatie voor artsen mag uw eigen huisarts geen geneeskundige verklaring afgeven. U kunt hiervoor terecht bij een keuringsarts. In sommige gevallen heeft de opvragende partij ook een eigen keuringsarts in dienst.

Graag verwijzen wij u naar de website van het KNMG.nl voor een uitgebreide uitleg :

Heeft u nog vragen kunt u contact opnemen met de praktijk .

Waarom geen geneeskundige verklaring?

Wijzigingen huisartsenpraktijk

Wijzigingen huisartsenpraktijk Vanwege de drukte in de praktijk willen we het aantal patiënten die in de praktijk komen gaan beperken.  Nu wordt er veel tussendoor binnengelopen en dit willen we veranderen. Daarom hebben we besloten de volgende veranderingen toe te passen in de praktijk: 

Praktijk tussen de middag gesloten: Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag zijn wij tussen 12.30 uur en 13.30 uur gesloten, voor spoed kunt u bellen naar: 0485-452592 en dan keuze 1. 

Herhaalrecepten: Herhaalrecepten kunt u voortaan via de receptenlijn bestellen of via de apotheek, bij hoge uitzondering kunt het in een envelop in de brievenbus gooien. 

Bloedafname Maasziekenhuis:

Bloedafname altijd met afspraak!

Voor bloedafname dient u vooraf een afspraak te maken. Dit geldt zowel voor de poli bloedafname als voor de bloedafnamelocaties buiten het Maasziekenhuis. Vergeet niet de papieren aanvraag mee te nemen. Afgifte van lichaamsmateriaal zoals urine en ontlasting kan zonder afspraak. Hiervoor gelden de reguliere openingstijden van poli Bloedafname in het Maasziekenhuis en bloedafnamelocaties buiten het ziekenhuis.

Voor meer info klikt u hieronder op de link: https://www.maasziekenhuispantein.nl/patient-bloedprikken

U kunt een afspraak inplannen via de volgende link: https://www.maasziekenhuispantein.nl/afsprakenagenda-bloedafname

Rijbewijskeuring

Rijbewijskeuring

In deze praktijk doen we geen rijbewijskeuringen.

Wij verwijzen u naar andere praktijken hieronder, zij werken alleen op afspraak.

Huisartsenpraktijk Oeffelt, Schoolstraat 4, Tel: 0485-361265

Regelzorg, Tel: 088-2323300, www.regelzorg.nl

Huisartsenpraktijk Hiemstra, Gildestraat 1 te Heesch, Tel: 0412-451380

Rijbewijskeuring arts B.V, www.rijbewijskeuringarts.nl,Tel: 036-7200911