Griepvaccinatie 2023

Griepvaccinatie 2023: Heeft u diabetes, een hart-,long of nierziekte of ernstig overgewicht of 60 jaar en ouder, dan komt u in aanmerking voor de griepvaccinatie. Bent u geboren tussen 1 januari 1957 en 31 december 1960, dan krijgt u ook een pneumokokkenvaccin . Donderdag 26 oktober worden de griep- en pneumokokkenvaccins gegeven. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Covid vaccin najaar 2023:

Dit loopt via de GGD; Bent u geboren in 1963 of eerder? Dan krijgt persoonlijk een uitnodiging per post. Als u in 1964 geboren of hierna ontvangt u geen brief maar moet u zelf een afspraak maken, dat kan vanaf 16 oktober via www.planjeprik.nl of als u geen DigiD heeft via telnr: 0800 7070. Heeft u verder nog vragen hierover kunt u het beste contact opnemen met de GGD en ons hierover niet bellen.

Geneeskundige verklaring

Geneeskundige verklaring

Regelmatig krijgen we vragen om een geneeskundige verklaring of wel doktersverklaring . Volgens de regels van de beroepsorganisatie voor artsen mag uw eigen huisarts geen geneeskundige verklaring afgeven. U kunt hiervoor terecht bij een keuringsarts. In sommige gevallen heeft de opvragende partij ook een eigen keuringsarts in dienst.

Graag verwijzen wij u naar de website van het KNMG.nl voor een uitgebreide uitleg :

Heeft u nog vragen kunt u contact opnemen met de praktijk .

Wijzigingen huisartsenpraktijk

Wijzigingen huisartsenpraktijk Vanwege de drukte in de praktijk willen we het aantal patiënten die in de praktijk komen gaan beperken.  Nu wordt er veel tussendoor binnengelopen en dit willen we veranderen. Daarom hebben we besloten de volgende veranderingen toe te passen in de praktijk: 

Praktijk tussen de middag gesloten: Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag zijn wij tussen 12.30 uur en 13.30 uur gesloten, voor spoed kunt u bellen naar: 0485-452592 en dan keuze 1. 

Herhaalrecepten: Herhaalrecepten kunt u voortaan via de receptenlijn bestellen of via de apotheek, bij hoge uitzondering kunt het in een envelop in de brievenbus gooien. 

Bloedafname

Vanwege het corona-virus zijn er wijzigingen in de openingstijden van de prikposten. Kijk voordat u gaat bloedprikken op de website van het maasziekenhuis, via onderstaande link, wat de actuele openingstijden zijn.

https://www.maasziekenhuispantein.nl/patient-bloedprikken

Voortaan afspraak nodig voor bloedafname in Maasziekenhuis Vanaf 16 november dient u vooraf een afspraak te maken indien u in het Maasziekenhuis bloed wilt laten prikken. Afgifte van lichaamsmateriaal zoals urine en ontlasting kan zonder afspraak. Hiervoor gelden de reguliere openingstijden van poli Bloedafname in het Maasziekenhuis.

U kunt een afspraak inplannen via de volgende link: https://www.maasziekenhuispantein.nl/afsprakenagenda-bloedafname

Voor alle andere prikposten in de regio kunt u langskomen op de tijden zoals die op de website vermeld staan, zie link hierboven in dit bericht.

Rijbewijskeuring

Rijbewijskeuring

In deze praktijk doen we geen rijbewijskeuringen.

Wij verwijzen u naar andere praktijken hieronder, zij werken alleen op afspraak.

Huisartsenpraktijk Oeffelt, Schoolstraat 4, Tel: 0485-361265

Regelzorg, Tel: 088-2323300, www.regelzorg.nl

Huisartsenpraktijk Hiemstra, Gildestraat 1 te Heesch, Tel: 0412-451380

Rijbewijskeuring arts B.V, www.rijbewijskeuringarts.nl,Tel: 036-7200911