Nakomen afspraken

Niet nakomen van afspraken

Bij het niet nakomen van uw afspraken met de assistente, praktijkondersteuner of uw huisarts

Natuurlijk kunnen wij ons voorstellen, dat er altijd iets kan gebeuren, waardoor u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen. Afhankelijk van het tijdstip van de gemaakte afspraak is het ook denkbaar, dat het niet tijdig lukt tevoren deze afspraak bij de assistente af te zeggen. Echter wij gaan ervan uit, dat als de afspraak ineens niet kan doorgaan, u zo snel mogelijk de assistente hiervan op de hoogte probeert te stellen. Ook achteraf horen wij dit graag. Dan kunnen we wellicht direct een nieuwe afspraak maken of u op een andere manier helpen.

Patiënten die zonder opgaaf van reden vaker wegblijven, duperen de praktijk en andere patiënten. Er is tijd voor u gereserveerd die dan “open valt” en een andere patiënt had graag op dat tijdstip willen komen.

Gezien het feit, dat dit niet meer incidenteel gebeurt, maar te regelmatig, hebben wij ons genoodzaakt gezien, conform landelijke richtlijnen( LHV, landelijke huisartsenvereniging) de volgende regel in te voeren.

Patiënten die zonder opgaaf van reden voor de tweede (opeenvolgende) keer niet verschijnen op een afspraak (ongeacht of dat bij assistente, de praktijkondersteuner of bij de huisarts is) zullen hiervoor een rekening krijgen van €15,-, die niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.