Klachtenregeling

 


Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

In de Praktijkfolder Huisarts Klachtenregeling leest u alles over onze klachtenregeling. De praktijkfolder vindt u op onze website, in de wachtkamer en op www.skge.nl. In eerste instantie maakt u uw klacht kenbaar bij de praktijk. U doet dit mondeling of door het klachtenformulier te downloaden op onze website en af te geven/te sturen aan onze praktijk.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Deze kan u gratis adviseren, helpen bij het formuleren van uw klacht of bemiddelen. Onze praktijk is hiervoor aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. De klachtenfunctionaris van SKGE bereikt u via de website van SKGE of door telefonisch contact te leggen: 088-0229100.
Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de Geschilleninstantie Huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.