Spoedgevallen

Spoedgevallen:
Bij spoed kunt u ons tussen 8.00 uur en 17.00 uur bereiken op telefoonnummer 0485-452592 en toets u 1 in het keuzemenu.

Als u belt kan de assistente inschatten of u naar de praktijk kunt komen of dat het beter is, dat er hulp naar u komt.

Spoed buiten kantoortijden:
Buiten kantoortijden neemt u contact op met de CHN (huisartsenpost); telefoonnummer 024-3523579.

Levensbedreigende spoed:
Bij levensbedreigende spoed belt u 112.
Het alarmnummer 112 is alleen bedoeld voor spoedeisende hulp wanneer u of iemand in uw omgeving in een acute levensbedreigende situatie verkeert.