Praktijkaccreditatie

Praktijkaccreditatie

Afgelopen jaar hebben we hard gewerkt om de accreditatie voor onze praktijk te behalen. Deze accreditatie ofwel certificering is een soort keurmerk voor de huisartsenpraktijk.

Op 18 januari j.l. is een auditor op onze praktijk geweest om te beoordelen of wij voldoen aan de kwaliteitseisen voor de accreditatie.

En wij kunnen vol trots zeggen dat we dit behaald hebben!